A+
A-

Informacje na temat projektów badawczych międzynarodowych w jednym miejscu - serwis projektybadawcze.umcs.pl/miedzynarodowe

Kalendarz

Konkursy
Szkolenia
Więcej aktualności

Aktualności

Wszystkie konkursy
konkursy szkolenia ogólne aktualności
Wszystkie dziedziny naukowe

Zapowiedź konkursu sieci JPI Urban Europe pn. „Urban Transformation Capacities” (ENUTC)

23.11.2020
Zobacz więcej
01.12.2020
Stypendium w kwocie 2000 EUR oraz dodatek mobilnościowy w kwocie 2000 EUR
Wszystkie dziedziny naukowe

Fulbright Visiting Scholar Program: stypendia dla młodych naukowców w zakresie stosunków USA-UE, polityki UE lub instytucji UE

13.11.2020
Zobacz więcej
01.02.2021
Granty Wyszehradzkie mają dwie kategorie finansowe: do 6000 euro i od 6001 euro (ta druga dotyczy także Grantów Strategicznych)
Wszystkie dziedziny naukowe

Granty Wyszehradzkie: Visegrad Grant, Visegrad+ Grants, Strategic Grants

13.11.2020
Zobacz więcej
01.02.2021
Wysokość stypendium wynosi od $29 500 – $33 000 rocznie w zależności od miejsca odbywania stażu
Nauki ścisłe i przyrodnicze

Program BioLAB na staże dla studentów nauk biologicznych w amerykańskich instytucjach naukowych

09.11.2020
Zobacz więcej
15.12.2020
Wysokość stypendium uzależniona jest od kraju, do którego wyjeżdża Beneficjent
Wszystkie dziedziny naukowe

Program wymiany osobowej kadry akademickiej oraz studentów w ramach współpracy bilateralnej – edycja 2020

05.10.2020
Zobacz więcej
15.12.2020
W poprzedniej edycji wysokość finansowania polskiej części projektu badawczego musiało wynosić co najmniej 150 000 PLN
Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Sztuka

BEETHOVEN CLASSIC 4: polsko – niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce

16.09.2020
Zobacz więcej