A+
A-

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

NIP: 712-010-36-92
REGON: 000001353
ePUAP: /umcs/skrytka
PIC: 999618272

Centrum Współpracy Międzynarodowej

ZESPÓŁ DS. MIĘDZYNARODOWYCH PROGRAMÓW BADAWCZYCH
Pokój 1207

Telefon:  81 537 53-86, 54-98, 54-58, 52-20
e-mail: cwm@umcs.pl
ZESPÓŁ DS. WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH
Pokój 1308
Telefon (81) 537-52-20

Facebook: @cwmUMCS