A+
A-

Horyzont Europa (2021-2027) to program w zakresie badań naukowych i innowacji, który ma zastąpić program Horyzont 2020. Komisja Europejska zaproponowała, by przeznaczyć na niego z budżetu UE 100 miliardów euro.

Nadchodząca perspektywa ma na celu:

Charakterystyczne cechy programu:

  • kluczowe obszary wsparcia badań i innowacji oraz ich ukierunkowany wpływ;
  • partnerstwa europejskie;
  • misje;
  • obszary współpracy międzynarodowej.

Misje w Horyzoncie Europa:

Nowa perspektywa będzie obejmować misje badawcze i innowacyjne w celu zwiększenia skuteczności finansowania poprzez dążenie do jasno określonych celów.

Dla każdego z pięciu wyzwań Komisja Europejska powołała Radę Misji, składającą się z maksymalnie 15 niezależnych ekspertów wysokiego szczebla, którzy będą udzielać porad na temat treści i projektu konkretnych misji. Eksperci pochodzą z różnych środowisk, w tym ze środowisk akademickich, innowatorów, społeczeństwa obywatelskiego, przemysłu i finansów.Obszary misji:

Przyspieszenie przejścia do Europy przygotowanej i odpornej na zmiany klimatu
Mission area: Adaptation to climate change including societal transformation

Walka z rakiem
Mission area: Cancer

100 miast neutralnych dla klimatu do 2030 roku
Mission area: Climate-neutral and smart cities

Regeneracja naszych oceanów i wód
Mission area: Healthy oceans, seas, coastal and inland waters

Troska o glebę to troska o życie
Mission area: Soil health and food