A+
A-

6 września 2022 r. Komisja Europejska otworzy nabory wniosków o dofinansowanie na badania i innowacje w ramach programu Horyzont Europa do 15 konkursów tematycznych w obszarach takich jak klimat, energia i mobilność.

Terminy składania aplikacji – każdorazowo określone dla konkretnego konkursu upływają w styczniu 2023 r.

Jednostki badawcze i inne podmioty non-profit, a także – w niektórych przypadkach – przedsiębiorstwa mogą uzyskać 100% dofinansowania.

Wnioskodawcami w projektach typu research&innovation action (RIA) oraz innovation action (IA) muszą być międzynarodowe konsorcja, składające się z minimum 3 partnerów z 3 różnych krajów UE lub krajów stowarzyszonych z programem Horyzont Europa, a w przypadku projektów typu coordination and support action (CSA) – minimum 1 podmiot.

Podmioty poszukujące partnerów do współpracy zachęcamy do bezpłatnego zamieszczenia ogłoszenie pod danym konkursem w części partner search. Nasze konsultantki z Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Zachodnia w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT służą pomocą w przygotowaniu i publikacji oferty współpracy.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym zakresem konkursów opublikowanych przez Komisję Europejską: