A+
A-
Otwarty został pierwszy konkurs ERC Starting Grant w programie ramowym Komisji Europejskiej- Horyzont Europa. Dzięki grantom ERC wizjonerzy nauki mogą prowadzić pionierskie badania w komfortowych warunkach, gdyż budżet pojedynczego projektu wynosić nawet do 3,5 mln euro.

Opis programu

  • ERC Starting Grant dedykowany jest dla początkujących naukowców, 2-7 lat po doktoracie, budżet: do 1,5 mln euro na projekt trwający do 5 lat,

Zwiększenie budżetu o 1 mln euro, możliwe jest w trzech przypadkach:

  1. przyjazdu lidera projektu z kraju trzeciego do Unii Europejskiej lub kraju stowarzyszonego,
  2. zakupu aparatury badawczej o znacznej wartości,
  3. konieczności dostępu do specjalnej infrastruktury badawczej.

Projekty są inicjowane przez samych naukowców, a wykonywane pod kierunkiem lidera (Principal Investigator lub w przypadku Synergy Grant – Corresponding Principal Investigator). Lider może pracować samodzielnie (co zdarza się wyjątkowo rzadko) bądź stworzyć zespół, w zależności od dziedziny naukowej i specyfiki projektu. Zarówno lider jak i członkowie zespołu mogą pochodzić z dowolnego kraju świata.

Projekty są wykonywane w wybranej przez lidera instytucji goszczącej, która musi znajdować się w jednym z krajów Unii Europejskiej lub krajów stowarzyszonych z programem Horyzont 2020. Dla uczonych pracujących w tych krajach może to być instytucja macierzysta.

Termin składania wniosków

08.04.2021 17:00:00

Program

Horyzont Europa

Instytucja finansująca / Grantodawca

Komisja Europejska

Dziedzina / Dyscyplina

Wszystkie dziedziny naukowe

Wysokość dofinansowania

ERC Starting Grants: do 1,5 mln euro, ERC Consolidator Grants: do 2 mln euro

Rodzaje kosztów kwalifikowanych

Projekty ERC finansowane są w 100%, 25% kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem podwykonawstwa) stanowią koszty pośrednie. Koszty obejmują pełny czas trwania projektu.

Budżet jest podzielony na:
1. koszty personelu, podróży, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych,
2. publikacje (w tym wszelkie koszty związane z dostępem do Open Access),
3. inne dodatkowe koszty bezpośrednie,
4. wewnętrznie zafakturowane towary i usługi,
5. koszty wkładów rzeczowych niewykorzystanych w siedzibie beneficjenta,
oraz
6. wszelkie przewidywane koszty podwykonawstwa.

Podczas przygotowywania tabeli budżetu należy posługiwać się kwotami w EUR.

Data aktualizacji informacji

15.03.2021

Kontakt

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE:
Bogna Hryniszyn
kom: +48 500 207 843
Bogna.Hryniszyn@kpk.gov.pl

Magdalena Chomicka
kom:+48 728 516 884
Magdalena.Chomicka@kpk.gov.pl

Centrum Współpracy Międzynarodowej:
tel. 81 537 54 58/54 98
e-mail: cwm@umcs.pl