A+
A-
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia nagrania ze spotkania "CEEPUS w świecie COVID realizacja Programu w roku 2020/21 i 2021/22: nagranie ze spotkania", które odbyło się 27 października 2020 r. w formule online.

Opis wydarzenia

Webinarium skierowane jest do Koordynatorów i Partnerów sieci akademickich oraz pracowników administracyjnych uczelni realizujących Program CEEPUS ("Central European Exchange Program for University Studies"). 

Zagadnienia poruszone podczas spotkania:

  • merytoryczne (m.in. w zakresie rekrutacji, zbierania danych, raportowania uczestników oraz raportowania procesów w ramach sieci akademickich);
  • finansowe (m.in. w zakresie wypłat stypendiów, refundacji kosztów przejazdu
    i raportów semestralnych uczelni w ramach umów ramowych) za lata 19/20
    i 20/21;
  • zmiany dotyczące realizacji mobilności w ramach COVID19 w roku 2020/2021 informacja o zmianach organizacyjnych CEEPUS w związku z COVID19 (NCO i CCO)

Typ wydarzenia

Wydarzenie online

Organizator

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej