A+
A-
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą stypendiów zagranicznych w ramach puli Freemover w krajach członkowskich Programu CEEPUS. Nabór wniosków trwa do 30 listopada.

Opis programu

Stypendia przeznaczone są dla studentów oraz pracowników naukowych akredytowanych uczelni w kraju zamieszkania, z wyłączeniem mobilności w ramach sieci akademickich Programu CEEPUS.

Do aplikacji należy dołączyć:

  • zgodę z instytucji przyjmującej na formularzu Letter of Acceptance;
  • dwa listy polecające od pracowników naukowych z uczelni delegującej na formularzu Letter of Recommendation;
  • zaświadczenie z uczelni delegującej potwierdzające, że okres studiów oraz wykształcenie zdobyte na uczelni zagranicznej będą uznane studenci – na formularzu Letter of Recommendation;
  • krótki opis planu pracy, która ma zostać zrealizowana podczas stażu (rubryka w ramach aplikacji elektronicznej).

Minimalny okres pobytu:

  • studenci 3 miesiące;
  • studenci, doktoranci i nauczyciele akademiccy 1 miesiąc.

Stypendia Freemover przyznawane są wyłącznie w okresie semestru letniego studentom, doktorantom i pracownikom naukowym uczelni krajów członkowskich Porozumienia CEEPUS.

Aplikacje należy składać do 30 listopada roku akademickiego, którego dotyczy planowany okres pobytu poprzez stronę internetową www.ceepus.info.

Przypominamy, że Program CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej obejmuje:

  • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych w ramach Sieci Akademickich;
  • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych „Freemover”;
  • stypendia krótkoterminowe w ramach szkół letnich i intensywnych kursów.

Zapraszamy także do obejrzenia webinarium “CEEPUS w świecie COVID realizacja Programu w roku 2020/21 i 2021/22”:

Źródło: nawa.gov.pl

Termin składania wniosków

30.11.2020 23:59:00

Instytucja finansująca / Grantodawca

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Dziedzina / Dyscyplina

Wszystkie dziedziny naukowe

Data aktualizacji informacji

03.11.2020

Kontakt

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Polskie Biuro CEEPUS
ceepus@nawa.gov.pl 

Centrum Współpracy Międzynarodowej:
tel. 81 537 54 58/54 98
e-mail: cwm@umcs.pl