A+
A-
Trans-Atlantic Platform (T-AP) for Social Sciences and Humanities ogłosiła trzeci w swoim dorobku konkurs na międzynarodowe projekty badawcze, w zakresie Recovery, Renewal and Resilience in a Post-Pandemic World. Agencją partnerską nowego konkursu sieci T-AP jest Narodowe Centrum Nauki, które sfinansuje kwotą 600 tys. euro wyłonione w konkursie projekty polskich zespołów badawczych.

Opis programu

Konkurs sieci T-AP pn. Recovery, Renewal and Resilience in a Post-Pandemic World (RRR) ma na celu odniesienie się do kluczowych luk w zrozumieniu dynamiki i złożoności średnio- i długoterminowego wpływu pandemii COVID-19 na życie społeczne.

Zrozumienie powyższych powinno poszerzyć  wiedzę w zakresie sposobów łagodzenia negatywnych skutków pandemii COVID-19 w wymiarze społecznym oraz wesprzeć odbudowę świata w post-pandemicznej rzeczywistości.

Od wnioskodawców oczekuje się złożenia wniosku o finansowanie nowatorskiego, multidyscyplinarnego, istotnego dla rozwoju nauk humanistycznych i społecznych projektu, uwzględniającego co najmniej jeden z pięciu głównych obszarów konkursu:

  1. zmniejszanie słabości i nierówności,
  2. budowanie odporniejszego, bardziej aktywizującego i zrównoważonego społeczeństwa,
  3. wspieranie demokratycznych rządów i zaangażowania politycznego,
  4. rozwijanie odpowiedzialnych i sprzyjających społeczeństwu innowacji cyfrowych oraz
  5. zapewnianie skutecznej i precyzyjnej komunikacji (w tym mediów).

O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych, których kierownicy pochodzą z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie*, z obu stron Atlantyku. Wnioskodawców zachęca się do konsultacji wniosków z krajowymi agencjami finansującymi.

*Brazylia (FAPESP), Chorwacja (HRZZ), Finlandia (AKA), Francja (ANR), Kanada (FRQSCIDRC*, SSHRC), Kolumbia (MINCIENCIAS), Niemcy (BMBF/DLR-PTDFG), Polska (NCN), Republika Południowej Afryki (NRF), USA (NSF), Szwajcaria (SNSF), Wielka Brytania (UKRI-AHRCUKRI-ESRC)

* International Development Research Centre Canada (IDRC) zapewnia finansowanie dla naukowców z Belize, Boliwii, Kostaryki, Dominikany, Salwadoru, Ekwadoru, Gwatemali, Hondurasu, Nikaragui, Panamy, Paragwaju oraz Peru

Źródło: ncn.gov.pl

Termin składania wniosków

14.06.2021 23:59:00

Terminarz

Termin składania obowiązkowych formularzy Intention to Submit (ItS): 14 czerwca 2021 r.
Termin składania pełnych wniosków wspólnych (Full Proposals): 12 lipca 2021 r.
Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 19 lipca 2021 r.
Wyniki konkursu: ostateczna decyzja w trakcie ustalania
Początek realizacji zakwalifikowanych projektów: marzec 2022 r.

Wysokość dofinansowania

Narodowe Centrum Nauki sfinansuje kwotą 600 tys. euro wyłonione w konkursie projekty polskich zespołów badawczych

Data aktualizacji informacji

16.04.2021

Kontakt

Sekretariat Konkursu:
Tapcovid19call@esrc.ukri.org

Narodowe Centrum Nauki:
dr Michał Futyra, Koordynator Dyscyplin w dziale nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce,
Przemysław Puchała, Specjalista ds. współpracy międzynarodowej

Centrum Współpracy Międzynarodowej:
tel. 81 537 54 58/54 98
e-mail: cwm@umcs.pl