A+
A-
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą stypendialną szwajcarskiego rządu dla wybitnych naukowców i artystów zagranicznych. Za pośrednictwem szwajcarskiej Federalnej Komisji Stypendialnej dla Studentów Zagranicznych Konfederacja Szwajcarska przyznaje zagranicznym studentom i naukowcom różnego rodzaju stypendia na studia podyplomowe na wszystkich kierunkach, jak również w ograniczonym zakresie stypendia artystyczne.

Opis programu

W ramach programu rozróżnia się następujące typy stypendiów:

  • uniwersyteckie stypednia na pobyty badawcze, studia doktoranckie i postodktoranckie na szwajcarskich uniwersytetach, politechnikach i w szwajcarskich wyższych szkołach zawodowych (program nie obejmuje studiów licencjackich i magisterskich)
  • stypendia artystyczne na studia magisterskie w szwajcarskich wyższych szkołach zawodowych i konserwatoriach (dostępne tylko dla ograniczonej grupy krajów)

Kandydaci zobowiązani są do znalezienia supervisora po stronie szwajcarskiej.

FCS ocenia wnioski o stypendium według trzech kryteriów:

a) Profil kandydata
b) Jakość projektu badawczego lub pracy artystycznej
c) Synergie i potencjał przyszłej współpracy badawczej

Długość trwania stypendiów oraz wynagrodzenie:

Research Scholarship:

Pobyt może trwać maksymalnie 12 miesięcy (od września), przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie pobytów krótszych niż 6 miesięcy
odrzucone. Wysokość stypendium wynosi 1.920 CHF miesięcznie oraz specjalny dodatek mieszkaniowy w wysokości 300 CHF (wypłacany jednorazowo na początku stypendium).

Postdoctoral Scholarships:

Pobyt może trwać maksymalnie 12 miesięcy (od września), przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie pobytów krótszych niż 6 miesięcy
odrzucone. Wysokość stypendium wynosi 3.500 CHF miesięcznie oraz specjalny dodatek mieszkaniowy w wysokości 300 CHF (wypłacany jednorazowo na początku stypendium).

PhD Scholarships:

Pobyt może trwać 12 miesięcy (od września) z możliwością przedłużenia do 36 miesięcy na podstawie oceny osiągnięć. Wysokość stypendium wynosi 1.920 CHF miesięcznie oraz specjalny dodatek mieszkaniowy w wysokości 300 CHF (wypłacany jednorazowo na początku stypendium).

Arts Scholarships:

Pobyt może trwać 12 miesięcy (począwszy od września), z możliwością przedłużenia maksymalnie do 21 miesięcy w zależności od wybranego programu studiów magisterskich. Wysokość stypendium wynosi 1.920 CHF miesięcznie oraz specjalny dodatek mieszkaniowy w wysokości 300 CHF (wypłacany jednorazowo na początku stypendium).

Wnioski wraz z załącznikami (w dwóch kompletach) należy składać do właściwego biura (informacje poniżej) najpóźniej do dnia 13 listopada 2020 roku.

Jeżeli spełniają Państwo kryteria ubiegania się o stypendium, bliższe informacje oraz formularze mogą Państwo otrzymać zwracając się do następujących biur:

Stypendia uniwersyteckie (pobyty badawcze, studia doktoranckie i postdoktoranckie):

Elżbieta Dybcio-Wojciechowska: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej,
ul. Polna 40
00-635 Warszawa
tel.: 22 393 35 24
e-mail: elzbieta.dybcio@nawa.gov.pl

Stypendia artystyczne:

Eliza Kujan
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
tel.: 22 55 15 786
e-mail: eliza.kujan@mkidn.gov.pl

Wszelkie dodatkowe informacje na temat każdego z rodzajów stypendium dostępne są na stronie:

Termin składania wniosków

13.11.2020 23:59:00

Terminarz

ablauf-eskas

Źródło: www.sbfi.admin.ch

Dziedzina / Dyscyplina

Wszystkie dziedziny naukowe

Wysokość dofinansowania

W zależności od programu stypendium wynosi od 1.920 do 3.500 CHF miesięcznie + specjalny dodatek mieszkaniowy w wysokości 300 CHF

Data aktualizacji informacji

18.11.2020

Kontakt

Jeżeli spełniają Państwo kryteria ubiegania się o stypendium, bliższe informacje oraz formularze mogą Państwo otrzymać zwracając się do następujących biur:

Stypendia uniwersyteckie (pobyty badawcze, studia doktoranckie i postdoktoranckie):

Elżbieta Dybcio-Wojciechowska: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej,
ul. Polna 40
00-635 Warszawa
tel.: 22 393 35 24
e-mail: elzbieta.dybcio@nawa.gov.pl

Stypendia artystyczne:

Eliza Kujan
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
tel.: 22 55 15 786
e-mail: eliza.kujan@mkidn.gov.pl

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panią Agnieszką Arzt, pracownikiem Ambasady Szwajcarii w Warszawie,
tel.: 2 521 32 25;
e-mail:  agnieszka.arzt@eda.admin.ch

Centrum Współpracy Międzynarodowej:
tel. 81 537 54 58/54 98
e-mail: cwm@umcs.pl