A+
A-

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu projektu REINITIALISE: “Ochrona podstawowych praw przy wykorzystywaniu technologii cyfrowych w usługach e-zdrowia”. Pierwszą aktywnością w ramach projektu były zorganizowane przez naszego partnera, włoską firmę Eurocentro S.r.l. warsztaty z zarządzania projektami w ramach programu Horyzont 2020.

Warsztaty odbyły się 21 stycznia 2021 roku za pośrednictwem platformy MS Teams i wzięło w nich udział 19 pracowników naszej uczelni, zarówno przedstawiciele kadry administracyjnej, jak i naukowej. 

Podczas szkolenia poruszone zostały następujące zagadnienia: 

Warsztaty poprowadził dr Claudio Carlone – przedstawiciel firmy Eurocentro (Partnera projektu), zajmującej się wsparciem w zdobywaniu oraz realizacji grantów UE.

Dr Carlone posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu, administrowaniu i monitorowaniu projektów, udziela wsparcia organizacjom i partnerom w kwestiach związanych ze sprawozdawczością administracyjną i finansową. Od 1997 roku jako dyrektor administracyjny i finansowy Eurocentro, koordynował projekty finansowane ze źródeł krajowych oraz zagranicznych, m.in. z programu Horyzont 2020 czy INTERREG.

Warsztaty to jednak tylko część działań projektowych aplanowanych na ten rok. Już 28 stycznia projekt zainauguruje Kick-Off Meeting, podczas którego obecni będą wszysycy Partnerzy projektu. 


Projekt REINITIALISE koncentruje się na technologiach cyfrowych w sektorze zdrowia, a w szczególności na technologiach prozdrowotnych w celu wspierania aktywnego starzenia się oraz opieki profilaktycznej w sektorach żywienia i dietetyki. Część zaplanowanych działań dotyczy również wsparcia procesów zarządzania projektami międzynarodowymi na UMCS oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Projekt finansowany jest w ramach instrumentu Twinning programu Horyzont 2020, którego głównym celem jest rozwijanie potencjału naukowego i administracyjnego instytucji w określonej dziedzinie badań poprzez współpracę z doświadczonymi (zaawansowanymi) partnerami zagranicznymi (instytucjami).

Partnerami projektu są: Uniwersytet w Maceracie, KU Leuven oraz Eurocentro S.r.l.