A+
A-

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat kształtu regulacji dotyczących dodatkowego wynagrodzenia projektowego, znanego dotychczas jako “Premia na Horyzoncie”. Chodzi o projekt PAKT, czyli „Premia dla AKTywych”. Będzie on służył stworzeniu efektywnego systemu premiowania najlepszych naukowców. Ministerstwo czeka jeszcze na akceptację zapisów ze strony Komisji Europejskiej.

Regulacje opracowane w ramach projektu PAKT, czyli „Premia dla AKTywych” to swego rodzaju umowa uczelni, czy instytutu z aktywnymi naukowcami. Ułatwią one realizację projektów, m.in. programu Horyzont Europa. Wypracowane rozwiązania zostaną wykorzystane przy konstruowaniu regulacji NCBR i NCN, tworząc jeden, spójny z europejskimi zasadami, system premiowania najlepszych naukowców.

Opublikowany dokument pozwolić ma instytucjom na rozpoczęcie prac dostosowujących regulaminy wynagradzania do rozwiązań w nim zawartych.

MNiSW poinformowało również, iż obecny mechanizm wsparcia „Premia na Horyzoncie” nie będzie w projektach Horyzontu Europa kontynuowany.

Źródło: kpk.gov.pl, MNiSW