A+
A-

Wspólne Centrum Badawcze (JRC) ogłosiło nabór wniosków na skorzystanie ze swojej jądrowej infrastruktury badawczej.

Wspólne Centrum Badawcze jest wewnętrznym działem naukowym Komisji Europejskiej.

Naukowcy mają okazję pracować w następujących dziedzinach:

Poniżej wykaz udostępnionych laboratoriów.