A+
A-

Konstytucja dla Nauki to efekt reformy prawa o nauce i szkolnictwie wyższym w Polsce.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w trakcie przygotowywania jak i po przyjęciu Ustawy 2.0. zorganizowało m.in. cykl szkoleń, newsletter KdN, help desk, Przewodnik po ustawie czy dedykowany portal www

Kolejnym etapem było przyjęcie ustawy w języku angielskim.

Ustawa 2.0. w języku angielskim dostępna jest tutaj.

Zachęcamy do przekazywania tej informacji zagranicznym pracownikom Uniwersytetu.

Źródło zdjęcia: konstytucjadlanauki.gov.pl