A+
A-

Zapraszamy wszystkich Beneficjentów Programów Ramowych UE do zapoznania się z Platformą Horizon Results Platform, za pośrednictwem której zaprezentować można wyniki realizowanych projektów w kontekście ich przyszłego wykorzystania w badaniach, biznesie i polityce.

To także miejsce informowania o nadchodzących zaproszeniach, imprezach promocyjnych i innych istotnych wiadomościach.

Platforma Horizon Results Platform zapewnia beneficjentom bezpłatną przestrzeń internetową, w której mogą zasadniczo „reklamować” kluczowe wyniki swoich projektów pożądanym odbiorcom i kluczowym zainteresowanym stronom.