A+
A-

Ostatnia aktualizacja: 13 marca 2023

Zainteresowanych złożeniem wniosku o udział w Programie Bekker NAWA zapraszamy do rejestracji na webinarium poświęcone tegorocznej edycji.

Termin zamknięcia zgłoszeń

11.04.2022 15:00:00

Miejsce

Webinarium

Opis wydarzenia

W trakcie webinarium uczestnicy będą mogli zapoznać się z informacjami na temat Programu oraz uzyskać odpowiedzi na najważniejsze pytania, dotyczące m.in.:

  • nowości w edycji 2022
  • procedury wnioskowania,
  • uprawnionych działań,
  • kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych,
  • sposobu przygotowania wniosku w systemie teleinformatycznym NAWA,
  • kryteriów oceny wniosków.

Celem programu jest wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie. Program jest otwarty dla doktorantów i naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Wyjazdy naukowe mogą trwać od 3 do 24 miesięcy i mogą rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2023 r., a najpóźniej 1 października 2023 r. Rozpoczynającym karierę naukowcom program stwarza szansę realizacji wartościowych staży podoktorskich zaś doktorantom realizacji części kształcenia. Bekker NAWA zapewnia finansowanie stypendium obejmującego koszty utrzymania stypendysty związane z pobytem naukowca w zagranicznym ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy.

Webinarium zostanie zakończone sesją Q&A. Celem usprawnienia spotkania, jak również ze względu na ograniczony czas wydarzenia, zachęcamy do wcześniejszego wysyłania pytań dotyczących Programu na adres: bekker@nawa.gov.pl  Pytania można przesyłać do piątku 8 kwietnia, godz. godz. 15:00.

Na wydarzenie obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Rejestracji należy dokonać do poniedziałku 11 kwietnia, do godz. 15:00.

Więcej informacji o programie Bekker NAWA znajdą Państwo tutaj.

Typ wydarzenia

Online

Powiązanie z programem

Program Bekker NAWA

Opłaty

Brak

Organizator

NAWA