A+
A-

Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące uregulowań wewnętrznych UMCS związanych z realizacją międzynarodowych projektów badawczych oraz linki do baz danych przydatnych w procesie tworzenia wniosków projektowych. 

W przypadku wnioskowania w konkursach o międzynarodowe projekty badawcze nadrzędną rolę odgrywają wytyczne kwalifikowalności oraz regulamin danego konkursu.

Formularz zgłoszeniowy: projekty badawcze międzynarodoweWzór formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do ZR Nr21/2015)
Obsługa projektów międzynarodowych badawczych Zarządzanie projektami finansowanymi lub współfinansowanymi z europejskich i międzynarodowych funduszy pomocowych
Przykładowy list intencyjny Przykładowy list intencyjny
Wyjazdy zagraniczne i przyjazdy gości Wyjazdy zagraniczne: zasady ogólne
Informacje dotyczące realizowanych projektów badawczych- baza POL-on POL-on
Informacje dotyczące infrastruktury badawczej- baza POL-on POL-on
Wynagradzanie w projektach badawczych Regulamin wynagradzania (bonus projektowy, dodatek projektowy, zwiększenie wynagrodzenia)
Wzory formularzy w sprawie wprowadzenia wzorów formularzy stosowanych w zakresie wynikającym z Regulaminu Wynagradzania
Wzory dokumentów kadrowych w wersji anglojęzycznej Wzory dokumentów dla osób ubiegających się o zatrudnienie
Zatrudnienie nienauczycieli i wzory druków
Zasady sporządzania, zawierania i rejestracji umów cywilnoprawnych na UMCS
Uregulowania dot. kosztów pośrednich  Gospodarka finansowa Uniwersytetu
Rejestr umów międzynarodowych UMCS Umowy międzynarodowe
Wzory umów międzynarodowych: ramowych oraz wykonawczych: wersja: polska, angielska, rosyjska Umowa o współpracy wersja angielska
Umowa o współpracy wersja polska
Umowa wykonawcza wersja angielska
Umowa wykonawcza wersja polska
Umowa o współpracy wersja rosyjska

Przypominamy, że Centrum Współpracy Międzynarodowej wspiera pracowników UMCS w następującym zakresie:

  1. obsługa umów ramowych UMCS o współpracy zagranicznej;
  2. koordynowanie udziału Uniwersytetu w międzynarodowych sieciach naukowo-badawczych;
  3. obsługa administracyjna pozyskiwania środków zewnętrznych na międzynarodowe przedsięwzięcia z zakresu badań podstawowych, m. in. z Programów Ramowych Komisji Europejskiej, programów międzynarodowych NCN, innych programów międzynarodowych z zakresu badań podstawowych;
  4. obsługa administracyjna pozyskanych międzynarodowych projektów/grantów/ stypendiów/etc.;
  5. obsługa administracyjna służbowych wyjazdów zagranicznych pracowników Uniwersytetu, studentów i doktorantów oraz przyjazdów gości zagranicznych;
  6. obsługa projektów i przedsięwzięć rozwojowych w obszarze umiędzynarodowienia badań UMCS;
  7. obsługa Senackiej Komisji Współpracy z Zagranicą;
  8. realizacja zadań związanych z zawieraniem umów wynikających z działalności Centrum;
  9. inicjowanie działań informacyjnych w obszarze działalności Centrum.

Centrum zajmuje się również organizacją delegacji zagranicznych władz Uniwersytetu, podtrzymywaniem i rozwijaniem współpracy z partnerami zagranicznymi oraz innymi zadaniami zleconymi przez władze Uniwersytetu z zakresu współpracy międzynarodowej.