A+
A-
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą Polskiej Akademii Nauk na wyjazdy w ramach wymiany osobowej z partnerami PAN (41 krajów). Wyjazdy za granicę organizowane we współpracy z wymienionymi w tabeli partnerami z zagranicy odbywają się w ramach przyznanych przez PAN limitów dni oraz na podstawie zaakceptowanej przez partnera nominacji wyjeżdżającego naukowca.

Opis programu

Współpraca dwustronna z akademiami nauk i innymi jednostkami równoważnymi realizowana jest na podstawie ponad 70 umów zawartych z partnerami z 41 krajów.

Zakres działania realizowany we współpracy bilateralnej obejmuje wymianę osobową w formie wspólnych projektów (2 lub 3-letnich) lub w formie pojedynczych wizyt.

Wyjazdy w ramach współpracy bilateralnej powinny planowane być tak, aby długość pobytu nie przekraczała 10 dni. Dłuższe pobyty akceptowane będą tylko w szczególnych, merytorycznie uzasadnionych przypadkach oraz w przypadku wymiany osobowej z Egiptem i Japonią (w zależności od oceny dotychczasowej współpracy).

Kraje, w ramach których możliwe jest odbycie wyjazdu:

AUSTRIA, BELGIA, BIAŁORUŚ, BUŁGARIA,  CHINY, CHORWACJA, CZARNOGÓRA, CZECHY, EGIPT, ESTONIA, FRANCJA, GRUZJA, INDIE, IRAN, IZRAEL, JAPONIA, LITWA, ŁOTWA, MACEDONIA, MOŁDAWIA, MONGOLIA, NIEMCY, RUMUNIA, SERBIA, SŁOWENIA, SŁOWACJA, SZWECJA, TAJPEJ, UKRAINA, WĘGRY, WIETNAM, WIELKA BRYTANIA, WŁOCHY.

Rodzaje kosztów kwalifikowanych

W ramach wspólnego projektu wymiany dofinansowywane są diety i zakwaterowanie zagranicznego naukowca oraz koszty podróży za granicę polskiego naukowca (inne zasady obowiązują w przypadku projektów z włoskim CNR oraz z Białoruską Akademią Nauk). Zakres dofinansowania dla naukowców z zagranicy realizujących pobyty w Polsce w ramach wymiany osobowej wynosi:

pobyty krótkoterminowe pobyty długoterminowe
Dieta dzienna 90 PLN 900 PLN
Zakwaterowanie 180 PLN 1800 PLN
Uzasadnione koszty podróży po kraju po akceptacji w PAN
zgodnie z wnioskiem
po akceptacji w PAN
zgodnie z wnioskiem

Data aktualizacji informacji

23.04.2021

Kontakt

Centrum Współpracy Międzynarodowej:
tel. 81 537 54 58/54 98
e-mail: cwm@umcs.pl