A+
A-
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą stypendialną Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego skierowaną do studentów oraz naukowców. W ramach programu możliwe są wyjazdy do ponad 190 ośrodków akademickich z krajów środkowej, południowej i wschodniej Europy.

Opis programu

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o stypendia na maksymalny okres 4 semestrów na poziomie licencjatu / studiów magisterskich i 2 semestrów na poziomie studiów doktoranckich, wyjazdu dla post-doców lub w ramach niezależnych badań.

Możliwe jest ponowne złożenie wniosku w programie , ale pierwszeństwo będą miały osoby, które w przeszłości nie otrzymały jeszcze stypendium wyszehradzkiego.

Minimalna długość stypendium to 1 semestr akademicki (5 miesięcy).

Ważne: Odległość między obecnym pracodawcą / uczelnią lub miejscem stałego zamieszkania wnioskodawcy a przyjmującą uczelnią / instytutem musi przekraczać 150 km.

Termin składania wniosków

15.03.2021 12:00:00

Terminarz

źródło: Visegrad Fund

Instytucja finansująca / Grantodawca

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Dziedzina / Dyscyplina

Wszystkie dziedziny naukowe

Wysokość dofinansowania

Kwota wsparcia wynosi 2500 euro / semestr dla stypendysty + 1500 euro / semestr dla uczelni przyjmującej

Rodzaje kosztów kwalifikowanych

  • Stypendium w kwocie 2500 euro / semestr dla stypendysty
  • 1500 euro / semestr dla uczelni przyjmującej

Adresaci konkursu / programu

Doktorant

Post-doc

Profesor

Data aktualizacji informacji

10.12.2020

Kontakt

E-mail: visegradfund@visegradfund.org

Centrum Współpracy Międzynarodowej:
tel. 81 537 54 58/54 98
e-mail: cwm@umcs.pl