A+
A-
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą The Scientific and Technological Research Council of Turkey na stypendia badawcze dla naukowców. Nabór wniosków prowadzony się przez cały rok.

Opis programu

The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK) przyznaje stypendia zagranicznym naukowcom, którzy chcieliby prowadzić warsztaty / konferencje / wykłady lub działalność badawczo-rozwojową w Turcji w dziedzinie nauk przyrodniczych, inżynierii i nauk technicznych, nauk medycznych, nauk rolniczych, nauk społecznych i humanistycznych.

Program ma na celu promowanie współpracy naukowej i technologicznej Turcji z krajami potencjalnych stypendystów.

W ramach tego programu przyznaje się trzy rodzaje wizyt:

  • Stypendia krótkoterminowe (do 1 miesiąca):

Możliwe działania:

Prowadzenie warsztatów / konferencji / seminariów itp.
Prowadzenie ćwiczeń / wykładów itp.
Udział w działaniach badawczo-rozwojowych
Organizowanie spotkań w celu współpracy naukowej i technologicznej

  • Stypendia długoterminowe (do 12 miesięcy):

Możliwe działania:

Prowadzenie prac badawczych i rozwojowych
Prowadzenie kursów dla absolwentów / studentów studiów licencjackich

  • Naukowcy przebywający na urlopie naukowym (od 3 do 12 miesięcy):

Naukowcy lub pracownicy akademiccy planujący przyjazd do dowolnej instytucji w Turcji są również finansowani w ramach następujących działań w Turcji:

Prowadzenie badań i rozwoju (R&D)
Prowadzenie kursów dla absolwentów / studentów studiów licencjackich

Informacje dla Wnioskodawców:

  • Stypendyści mogą być obywatelami dowolnego kraju;
  • Stypendyści powinni posiadać stopień doktora (lub równorzędny) lub posiadać przynajmniej pięcioletnie doświadczenie badawcze;
  • Stypendyści powinni być zaproszeni przez instytucję goszczącą w TURCJI, którą mogą być uniwersytety, instytucje badawcze lub firmy przemysłowe posiadające jednostkę badawczo-rozwojową.
  • Pobyt stypendystów przebywających na urlopie naukowym musi wynosić co najmniej 3 miesiące.

Wszystkie wnioski należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu TÜBİTAK, do którego można uzyskać dostęp pod adresem http://e-bideb.tubitak.gov.tr/.

Wszystkie wymagane dokumenty należy również przesłać elektronicznie.

Źródło: www.tubitak.gov.tr

Dziedzina / Dyscyplina

Wszystkie dziedziny naukowe

Wysokość dofinansowania

Wysokość stypendium zależna jest od posiadanego przez naukowca tytułu naukowego

Rodzaje kosztów kwalifikowanych

Fellowship Details:

Support amont for the short durations (Short durations considered as applications with less than 30 days)
For the academician with the Proffessorship title maximum 220 TL/day
For the academician with the Assoc. Prof. title maximum 180 TL/day
For the academician with the Assist. Prof. title maximum 147 TL/day

A monthly stipend for Visiting Scientists (The amount of the monthly stipend will be determined based on the academic titles of fellows.)
For the academician with the Proffessorship title maximum 6500 TL/month
For the academician with the Assoc. Prof. title maximum 5400 TL/month
For the academician with the Assist. Prof. title maximum 4400 TL/month

A monthly stipend for Visiting Scientists on Sabbatical Leave (The amount of the monthly stipend will be determined based on the academic titles of fellows.)
For the academician with the Proffessorship title maximum 8750 TL/month
For the academician with the Assoc. Prof. title maximum 7500 TL/month
For the academician with the Assist. Prof. title maximum 6250 TL/month

Data aktualizacji informacji

18.05.2021

Kontakt

Centrum Współpracy Międzynarodowej:
tel. 81 537 54 58/54 98
e-mail: cwm@umcs.pl