A+
A-
Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołami chińskimi wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego.

Opis programu

Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może być osoba, która w momencie składania wniosku posiada co najmniej stopień naukowy doktora i będzie odpowiedzialna za kierowanie pracami polskiego zespołu badawczego.

W konkursie SHENG 3 można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze z dyscyplin paneli ST (ST1-ST3, ST6-ST7, ST9-ST10) oraz HS (HS4) szczegółowo określonymi w załączniku nr 1 uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki w sprawie warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację przez polskie zespoły zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie SHENG 3 na polsko-chińskie projekty badawcze.

W konkursie można zaplanować projekt trwający 36 miesięcy.

Termin składania wniosków

15.03.2023 16:00:00

Program

SHENG

Terminarz

  • Wniosek krajowy do NCN należy złożyć w terminie do dnia 15 marca 2023 r., do godz. 16:00 CET w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnego na stronie www.osf.opi.org.pl.
  • Wnioskodawca chiński składa w terminie do dnia 16 marca 2023 r., do godz. 16:00 CST komplet dokumentów wymaganych przez NSFC za pośrednictwem elektronicznego systemu składania wniosków dostępnego na stronie http://isisn.nsfc.gov.cn/egrantweb/
  • Wspólny polsko-chiński wniosek o finansowanie projektu badawczego, załączany do wniosku krajowego w OSF, musi być tożsamy z wersją złożoną do NSFC.

 

Instytucja finansująca / Grantodawca

Narodowe Centrum Nauki

Wysokość dofinansowania

15 000 000 PLN przeznaczono na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w ramach konkursu SHENG 3

Rodzaje kosztów kwalifikowanych

W konkursie SHENG 3 można otrzymać środki na prowadzenie badań naukowych, wynagrodzenie zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego.

Adresaci konkursu / programu

Post-doc

Profesor

Data aktualizacji informacji

19.12.2022

Kontakt

W przypadku pytań zalecamy kontakt z pracownikami wymienionymi poniżej. Kontakt telefoniczny w godzinach 9-13.

Kontakt ds. ogólnych

Dr Magdalena Nowak, tel. 0048 538 105 45

Magdalena Dobrzańska-Bzowska, tel. 0048 532 080 275

Koordynator Dyscyplin – Nauki Ścisłe i Techniczne: Dr Anna Koteja

Koordynator Dyscyplin – Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce: Dr Katarzyna Jarecka-Stępień