A+
A-
Serdecznie zapraszamy studentów oraz doktorantów nauk biologicznych do zapoznania się w ofertą Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta: programem BioLAB. Laureaci będą mieli możliwość odbycia rocznego stażu w jednym z czterech amerykańskich laboratoriów oraz otrzymają stypendium i pełne ubezpieczenie medyczne. Wnioski są przyjmowane do 1 lutego 2021 roku.

Opis programu

Uczelnie amerykańskie biorące udział w programie:

W ramach programu możliwa jest realizacja płatnego stażu w laboratorium badawczym, trwający 11-12 miesięcy.

Program BioLAB to przede wszystkim możliwość uczestniczenia w ważnych, aktualnych projektach badawczych pod okiem doświadczonych naukowców, a w niektórych przypadkach także wykorzystanie wyników badań do pracy magisterskiej/doktorskiej w uczelni macierzystej w Polsce.

O staż w ramach Programu BioLAB mogą się osoby, które:

  • Spełniają wymogi formalne wizy F-1 lub J-1.
  • Studiują kierunek biologiczny (biologia, biochemia, biotechnologia, chemia, fizyka, farmacja, medycyna, itp.)
  • W roku wyjazdu będą studentami studiów magisterskich lub doktoranckich w polskiej uczelni lub jednostce badawczej i utrzymają aktywny status studenta podczas trwania stażu.
  • Uzyskały wysoką średnią z toku studiów (powyżej 4,0).
  • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.

Termin składania wniosków

01.02.2021 23:59:00

Terminarz

Do 1 lutego 2021
Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2021/22. Akceptujemy wnioski złożone do godziny 23:59 ostatniego dnia naboru.

1 marca
Wyniki pierwszego etapu konkursu. Wybrani kandydaci otrzymają zaproszenie na rozmowy kwalifikacyjne. Przewidujemy zakwalifikowanie maksymalnie 50 osób. Zaproszeni kandydaci będą musieli złożyć dodatkowy dokument wskazujący max. dwa projekty z każdej instytucji goszczącej (razem 8) wraz z uzasadnieniem wyboru. Wybór ten nie jest ostateczny i będzie można go zmienić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku dużej liczby kandydatów wysoko ocenionych stworzona zostanie lista rezerwowa.

5 marca
Termin na dosłanie transkryptu z sesji zimowej dla kandydatów zaproszonych na rozmowy kwalifikacyjne.

10-20 marca
Rozmowy kwalifikacyjne. Z uwagi na pandemię COVID-19, rozmowy kwalifikacyjne odbędą się najprawdopodobniej w formie online. W przypadku poprawy sytuacji część rozmów może odbyć się w Polsce w formie stacjonarnej. Rozmowy zostaną przeprowadzone przez koordynatorów programu BioLAB ze strony instytucji goszczących (Prof. Zygmunt Derewenda – University of Virginia, Dr Anthony Kossiakoff – University of Chicago, Dr Jose Rizo-Rey – University of Texas Southwestern Medical Center, Dr Umesh Deshmukh – Oklahoma Medical Research Foundation) z udziałem przedstawicieli Komisji Fulbrighta.

Przewidzianych jest 35-45 pozycji (liczba ta może się zmienić). Jeśli nie wszystkie pozycje zostaną obsadzone po pierwszej turze rozmów, istnieje możliwość zorganizowania dodatkowych rozmów kwalifikacyjnych dla osób z listy rezerwowej. Dodatkowe rozmowy odbędą się w dniach 25-30 marca.

15 kwietnia
Wstępne wyniki konkursu, przydzielenie ofert z instytucji goszczących w USA.

Koniec kwietnia
Zamknięcie listy osób nominowanych i przydzielonych do poszczególnych laboratoriów w instytucjach goszczących.

Pierwsza połowa maja
Spotkanie informacyjne w Warszawie lub formie online.

Późny czerwiec lub lipiec
Wylot do USA

Źródło: https://fulbright.edu.pl/biolab/

Instytucja finansująca / Grantodawca

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Dziedzina / Dyscyplina

Nauki ścisłe i przyrodnicze

Wysokość dofinansowania

Wysokość stypendium wynosi od $29 500 – $33 000 rocznie w zależności od miejsca odbywania stażu

Rodzaje kosztów kwalifikowanych

Wynagrodzenie wypłacane jest co 2 lub 3 tygodnie, a jego wysokość wynosi od $29 500 – $33 000 rocznie w zależności od miejsca odbywania stażu (stypendium podlega podatkowi dochodowemu).

Ważne: koszt wyrobienia wizy pokrywa student.

Na czas trwania stażu uczestnicy są objęci pełnym ubezpieczeniem medycznym oferowanym przez daną instytucję goszczącą.

Data aktualizacji informacji

12.11.2020