A+
A-
Zapraszamy do zapoznania się z nowo otwartym konkursem Fonds National de la Recherche (FNR), luksemburskiej agencji wiodącej- CORE 2021. W ramach tego konkursu, w obszarze „Industrial and Service Transformation” będzie możliwe składanie do FNR wniosków na bilateralne, polsko-luksemburskie projekty. Procedura konkursowa, w tym ocena wniosków będzie odbywać się zgodnie z regułami konkursu CORE 2021.

Opis programu

Program dedykowany jest dla organizacji badawczych, przedsiębiorstw oraz grup podmiotów (w skład których wchodzi co najmniej jedna organizacja badawcza oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo).

Obszar „Industrial and Service Transformation” obejmuje następujące zagadnienia:

  • Trusted data-driven economy and critical systems
    • Security and cybersecurity, reliability and trust
    • Cyber-physical systems
  • Future computer & communication systems
  • Autonomous and intelligent systems and robotics for earth and space
  • Fintech/RegTech and transformative applications of distributed ledger technologies
  • Fundamental tools and data-driven modelling and simulation 

Projekty CORE trwają od 2 do 3 lat.

Budżet konkursu wynosi 2 000 000 zł.

System składania wniosków będzie otwarty do 21 kwietnia 2021 r. (14:00 CET).

Wybrane w procedurze konkursowej projekty otrzymają dofinansowanie zarówno z NCBR, jak i FNR, zgodnie z zasadami krajowymi.

Termin składania wniosków

21.04.2021 14:00:00

Instytucja finansująca / Grantodawca

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wysokość dofinansowania

Budżet konkursu wynosi 2 000 000 PLN

Data aktualizacji informacji

31.03.2021

Kontakt

Osoby kontaktowe w NCBR:
Mateusz Skutnik
e-mail: mateusz.skutnik-at-ncbr.gov.pl
tel.: +48 22 39 07 148

Centrum Współpracy Międzynarodowej:
tel. 81 537 54 58/54 98
e-mail: cwm@umcs.pl