A+
A-
Informujemy, że Rada Państw Morza Bałtyckiego ogłasza nabór wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2021.

Opis programu

Nabór wniosków do PSF w edycji 2021 zostanie przeprowadzony w terminie 15 lutego 2021–31 marca 2021.

Mając na względzie aktualne wyzwania związane z sytuacją epidemiczną w regionie Morza Bałtyckiego, RPMB wskazała jako priorytet PSF w edycji 2021 wsparcie innowacyjnych rozwiązań wzmacniających odporność regionu poprzez promocję włączenia i ochrony grup społecznych szczególnie narażonych na negatywne skutki epidemii koronawirusa.

Wnioskodawcami mogą być m.in. jednostki samorządu terytorialnego, grupy, organizacje, instytucje, stowarzyszenia i przedsiębiorstwa, jak również członkowie Grup Eksperckich RPMB i podmioty współpracujące z tą organizacją.

Warunkiem ubiegania się o środki z PSF jest włączenie w projekt minimum dwóch – oprócz Polski – partnerów spośród państw członkowskich RPMB. Zgłaszane projekty mogą dotyczyć każdego z trzech długofalowych priorytetów RPMB:

Tożsamość regionalna 
Zrównoważony i dobrze prosperujący region
Bezpieczny i stabilny region

Ważne informacje:

  • Projekty muszą mieć zapewnione minimum 10% wkładu własnego;
  • W ramach programu finansowane będą projekty z budżetem od 10 000 do 65 000 euro.
  • W ramach konkursu nie są finansowane osoby fizyczne, jak również wszelkiego rodzaju stypendia.

Aplikacje wraz z wymaganymi dokumentami należy we wskazanym terminie przesyłać na adres: jekaterina.popova@cbss.org.

Więcej informacji na temat konkursu znajdą Państwo na stronie:

Źródło: https://cbss.org/psf/

Termin składania wniosków

31.03.2021 00:00:00

Dziedzina / Dyscyplina

Wszystkie dziedziny naukowe

Wysokość dofinansowania

W programie finansowane są projekty, których budżety wynoszą od 10 000 do 65 000 EUR

Rodzaje kosztów kwalifikowanych

Koszty osobowe:  rzeczywisty czas poświęcony na realizację projektu.
Koszty podróży i utrzymania
Koszty podwykonawstwa
Inne koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie  w wysokości maksymalnie 7% kwoty całkowitej kosztów bezpośrednich

Data aktualizacji informacji

22.01.2021

Kontakt

Centrum Współpracy Międzynarodowej:
tel. 81 537 54 58/54 98
e-mail: cwm@umcs.pl