A+
A-
Do 8 listopada trwa nabór do specjalnej edycji programu Kirkland Reearch dla kandydatów z Białorusi. Specjalna edycja programu Kirkland Research dla kandydatów z Białorusi kierowana jest do doświadczonych pracowników naukowych, będących obywatelami białoruskimi, posiadających przynajmniej stopień doktora lub które ukończyły 3 rok studiów doktoranckich i przygotowują pracę doktorską oraz w obu przypadkach mają udokumentowany dorobek w postaci publikacji.

Opis programu

Stypendium przewidziane jest na okres jednego semestru (5 miesięcy) – od początku lutego 2021 r. do końca czerwca 2021 r.

Program Kirkland Reaserch – specjalna edycja skierowany jest do:
 nauczycieli akademickich;
 pracowników naukowych;
 doktorantów, którzy ukończyli 3 rok studiów doktoranckich.

Oferta jest skierowana do osób, które nie uczestniczyły w Programie Stypendialnym im. L. Kirklanda, nie skończyły studiów doktoranckich w Polsce oraz nie wykładają na polskiej uczelni.

Program Kirkland Research oferuje stypendystom pobyt badawczy w Polsce, polegający na indywidualnej pracy naukowej pod kierunkiem opiekuna naukowego, której efektem ma być przygotowanie artykułu naukowego. Podstawą uzyskania dyplomu ukończenia Programu jest zatwierdzony do druku przez opiekuna naukowego artykuł naukowy.

Dziedziny, w których mogą być prowadzone badania:

 • ekonomia i zarządzanie,
 • zarządzanie w biznesie,
 • zarządzanie w NGO,
 • zarządzanie w kulturze,
 • zarządzanie w edukacji,
 • zarządzanie w służbie zdrowia,
 • administracja publiczna (rządowa i samorządowa),
 • prawo.

Badania naukowe w ramach programu Kirkland Research mogą być realizowane w języku polskim albo angielskim.

Co oferuje program:

 • Możliwość prowadzenia badań oraz napisania artykułu naukowego pod opieką doświadczonych pracowników naukowych jednego z 5 ośrodków akademickich w Polsce (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Lublin);
 • Stypendium w wysokości 10 000 PLN w 5 ratach.
 • Zakwaterowanie w Polsce przez okres 5 miesięcy;
 • Ubezpieczenie KL, OC i medyczne w prywatnej służbie zdrowia;
 • Zwrot kosztów podróży do Polski i podróż powrotną (według ustalonych limitów);
 • Udział w 2 zjazdach warsztatowo-integracyjnych stypendystów Programu Stypendialnego im. Kirklanda;
 • Pokrycie opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej;
 • Kurs języka polskiego;
 • Fundusz na zakup materiałów i pomocy naukowych;
 • Pokrycie opłat wizowych.

Źródło: Fundacja Liderzy Przemian

Grafika: https://pafw.pl/

Termin składania wniosków

08.11.2020 23:59:00

Terminarz

KALENDARZ I ETAPY REKRUTACJI
Termin nadsyłania aplikacji upływa 8 listopada 2020 r.

Wybór około 7 najlepszych kandydatów w dwuetapowym procesie selekcji:
I etap
ocena formalna i merytoryczna wniosków przez ekspertów z danych dziedzin (do 15 listopada 2020 r.)
Osoby zaproszone do II etapu zostają powiadomione o tym pocztą elektroniczną do 17 listopada 2020 r.
II etap
rozmowy kwalifikacyjne prowadzone online przez komisję kwalifikacyjną (20-26 listopada 2020 r.)
Wyniki
Informacja o ostatecznych rezultatach konkursu zostanie wysłana emailem do 5 grudnia 2020.

Instytucja finansująca / Grantodawca

Fundacja Liderzy Przemian

Dziedzina / Dyscyplina

Nauki społeczne

Wysokość dofinansowania

Stypendium w wysokości 10 000 PLN w 5 ratach

Rodzaje kosztów kwalifikowanych

 

 • Stypendium w wysokości 10 000 PLN w 5 ratach.
 • Zakwaterowanie w Polsce przez okres 5 miesięcy;
 • Ubezpieczenie KL, OC i medyczne w prywatnej służbie zdrowia;
 • Zwrot kosztów podróży do Polski i podróż powrotną (według ustalonych limitów);
 • Udział w 2 zjazdach warsztatowo-integracyjnych stypendystów Programu Stypendialnego im. Kirklanda;
 • Pokrycie opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej;
 • Kurs języka polskiego;
 • Fundusz na zakup materiałów i pomocy naukowych;
 • Pokrycie opłat wizowych.

Data aktualizacji informacji

18.11.2020

Kontakt

Fundacja Liderzy Przemian
www.leadersofchange.pl

Program Kirklanda
al. Jerozolimskie 133 lok. 56, 02-304 Warszawa
E-mail: kirkland@kirkland.edu.pl
www.kirkland.edu.pl

Centrum Współpracy Międzynarodowej:
tel. 81 537 54 58/54 98
e-mail: cwm@umcs.pl