A+
A-
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta dotyczącą stypendiów dla studentów, doktorantów, pracowników naukowych i pracowników administracji publicznej na realizację projektów dotyczących stosunków pomiędzy USA i Unią Europejską.

Opis programu

W ramach programu Fulbright Visiting Scholar Program- Fulbright Schuman Komisja przyznaje stypendia obywatelom Europy w celu prowadzenia badań i / lub wykładów w dowolnej dziedzinie w akredytowanej instytucji amerykańskiej przez okres od trzech miesięcy do jednego roku akademickiego (9 miesięcy).

Wnioskodawcy muszą przedstawić list afiliacyjny instytucji goszczącej i muszą wykazać w oświadczeniu projektu, że proponowane przez nich badania są istotne dla stosunków USA-UE (polityka, wzajemne relacje) i/lub Unii Europejskiej czy Europy.

Wymagania względem kandydatów:

  • Obywatelstwo w państwie członkowskim UE
  • Biegłość w języku angielskim
  • Stopień min. licencjata
  • Zalecane doświadczenie naukowe / zawodowe trwające ponad 3 miesiące w co najmniej dwóch państwach członkowskich UE
  • Wybitne osiągnięcia/wyróżnienia bądź doświadczenie zawodowe

Ważne!

Czynniki, które mogą sprawić, że wnioskodawca nie kwalifikuje się do programu Fulbrighta Schumana to: obecne zatrudnienie / staż w Komisji Europejskiej, silne powiązania zawodowe z instytucjami europejskimi, obecne lub poprzednie miejsce zamieszkania w Stanach Zjednoczonych oraz brak doświadczenia poza krajem pochodzenia. Żaden kandydat nie może otrzymać finansowania Fulbrighta Schumana w połączeniu z innym finansowaniem KE (np. Marie Curie) na to samo działanie.

Termin składania wniosków

01.12.2020 23:59:00

Terminarz

Fulbright Schuman Programme

Instytucja finansująca / Grantodawca

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Dziedzina / Dyscyplina

Wszystkie dziedziny naukowe

Wysokość dofinansowania

Stypendium w kwocie 2000 EUR oraz dodatek mobilnościowy w kwocie 2000 EUR

Rodzaje kosztów kwalifikowanych

Komisja Fulbrighta zapewnia stypendium (w tym koszty podróży) i inne świadczenia, które można wykorzystać na pokrycie czesnego, niektórych opłat i innych kosztów utrzymania.

Data aktualizacji informacji

13.11.2020

Kontakt

Fulbright Commission:
tel: +32 (0)2 519 57 72
e-mail: info(at)fulbright.be

Centrum Współpracy Międzynarodowej:
tel. 81 537 54 58/54 98
e-mail: cwm@umcs.pl