A+
A-
Fulbright Specialist Program to program krótkoterminowej wymiany naukowo-badawczej mający na celu pogłębienie oraz rozszerzenie współpracy między polskimi instytucjami a amerykańskimi naukowcami i naukowczyniami.

Opis programu

Program umożliwia polskim instytucjom nawiązanie współpracy z wybitnymi amerykańskimi specjalistami i specjalistkami oraz wspólną realizację projektu, związanego z wizytą specjalisty/ki w polskiej instytucji.

Pobyt specjalisty/ki w Polsce może być związany m.in z prowadzeniem wykładów i warsztatów, uczestnictwem w konferencjach, konsultacjami w zakresie prac programowych, wykonywaniem ocen i ekspertyz, czy też rozwijaniem lokalnych projektów badawczych.

Grant przeznaczony jest na realizację projektów krótkoterminowych, trwających od 2 do 6 tygodni (od 14 do 42 dni kalendarzowych). W tegorocznym naborze przewidujemy finansowanie 5 wizyt, z możliwością rozszerzenia.

W tegorocznym naborze priorytetowo traktowane są projekty poświęcone udostępnianiu, upowszechnianiu i wdrażaniu najlepszych praktyk na rzecz innowacyjnej edukacji powstałych w Stanach Zjednoczonych. Edukacja powinna podlegać zmianom i unowocześniać metody nauczania i uczenia się, aby sprostać wyzwaniom zmieniającego się świata. Stany Zjednoczone od dziesięcioleci są dominującym ośrodkiem innowacyjnych pomysłów, wiodących na świecie badań i narzędzi edukacyjnych. Przyjęte jest, że polskie instytucje edukacyjne i edukatorzy mogą korzystać ze ścieżek i narzędzi już odkrytych i stosowanych z powodzeniem przez innych ekspertów w tej dziedzinie, a dzięki udostępnionym zasobom dostosują je do lokalnego kontekstu. To z kolei wywrze pozytywny wpływ na społeczności lokalne i całe społeczeństwo.

Wnioski z projektami na wizyty Amerykańskich specjalistów muszą dotyczyć dziedzin ustalonych i zatwierdzonych przez Departament Stanu USA. Składając wniosek w systemie należy wybrać dyscyplinę z podanej listy.

Wniosek (project proposal) zawierający propozycję przebiegu wizyty specjalisty wraz z informacjami dotyczącymi wkładu finansowego instytucji goszczącej powinien zostać złożony do 8 marca 2023 r. w elektronicznym systemie składania wniosków.

Więcej informacji oraz wzory dokumentów są dostępne na stronie konkursu.

Termin składania wniosków

08.03.2023 17:00:00

Terminarz

Rada Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta zatwierdzi listę 5 laureatów konkursu na początku czerwca 2023. Informacja o wynikach konkursu przesłana zostanie na adres mailowy osoby do kontaktu podany we wniosku. O finalnej akceptacji wniosków decyduje Departament Stanu USA oraz J. William Fulbright Foreign Scholarship Board (FFSB) po zatwierdzeniu Specjalisty do złożonego wniosku.

W trwającym naborze do programu przyjmowane są wnioski na wizyty specjalistów do zrealizowania w terminie między 1 września 2023, a 30 września 2024.

Instytucja finansująca / Grantodawca

Fulbright Poland

Rodzaje kosztów kwalifikowanych

W ramach programu stypendysta/ka otrzymuje honorarium, podstawowe ubezpieczenie medyczne oraz bilet lotniczy do/z USA. Instytucja goszcząca zobowiązana jest do pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia stypendysty oraz kosztów podróży krajowych związanych z realizacją projektu.

Adresaci konkursu / programu

Post-doc

Profesor

Data aktualizacji informacji

06.12.2022

Kontakt

Paulina Kubylis

Starsza Specjalistka ds. Programów

mail: paulina.kubylis@fulbright.edu.pl

tel.: 882 013 014

Zachęcamy do kontaktu z koordynatorką programu na etapie składania wniosku w celu konsultacji lub w przypadku trudności technicznych. Sugerowane dni i godziny konsultacji telefonicznych: pon., wt. 14:00 – 17:00, czw., pt. 10:00 – 13:00.