A+
A-
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Fundacji Kościuszkowskiej na prowadzenie projektów badawczych i rozwojowych w amerykańskich ośrodkach naukowych w roku akademickim 2021/2022 w ramach Exchange Program to the US.

Opis programu

Stypendium przyznawane jest we wszystkich dyscyplinach naukowych w podziale na trzy kategorie:

Kosciuszko Foundation Fellowship: dla osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora i które są pracownikami naukowymi w polskiej uczelni wyższej lub innej jednostce naukowo-badawczej, okres trwania stypendium: 3-9 miesięcy.

Kosciuszko Foundation Grants to stypendia dla osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora, studentów studiów doktoranckich w polskich uczelniach i instytucjach naukowych, okres trwania stypendium: 3-9 miesięcy.

Kosciuszko Foundation Teaching Fellowship, przyznawana jest polskim wykładowcom, mającym zamiar prowadzić zajęcia na temat historii, kultury i literatury polskiej do 10 miesięcy.

Wnioski można składać online od 1 lipca 2020 do 15 listopada 2020 r. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w lutym 2021 roku, a decyzje zostaną ogłoszone w marcu 2021.

Źródło: thekf.org

Termin składania wniosków

15.11.2020 23:59:00

Terminarz

Wnioski można składać online od 1 lipca 2020 do 15 listopada 2020 r. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w lutym 2021 roku, a decyzje zostaną ogłoszone w marcu 2021 roku. 

Instytucja finansująca / Grantodawca

Fundacja Kościuszkowska

Dziedzina / Dyscyplina

Wszystkie dziedziny naukowe

Wysokość dofinansowania

Kwota stypendiów zwykle waha się od 2000 do 3000 USD miesięcznie

Rodzaje kosztów kwalifikowanych

Kwota stypendiów zwykle waha się od 2000 do 3000 USD miesięcznie na pokrycie kosztów utrzymania / zakwaterowania i mogą zależeć od długości i miejsca pobytu.
Stypendium nie można wypłacić przed przybyciem do Stanów Zjednoczonych.

Granty / stypendia nie pokrywają:

  • Ubezpieczenia medycznego i podróżnego
  • Kosztów podróży i utrzymania os.ob towarzyszących stypendystom
  • Krótkoterminowych wizyt naukowych w celu wygłoszenia referatu na konferencji lub wzięcia udziału w seminarium lub szkoleniu
  • Publikacji

Data aktualizacji informacji

13.11.2020

Kontakt

The Kosciuszko Foundation, Inc.
Warsaw Office
Tel: (22) 621 7067

New York City Office:
Tel: (212) 734 2130
www.thekf.org

Centrum Współpracy Międzynarodowej:
tel. 81 537 54 58/54 98
e-mail: cwm@umcs.pl