A+
A-
Od 22 września otwarty jest nabór wniosków w konkursie Komisji Europejskiej w programie Horyzont 2020 – European Green Deal Call. Budżet konkursu wynosi ok 1 miliard euro i jest częścią Planu Inwestycyjnego Europejskiego Zielonego Ładu. Termin na składanie wniosków trwa do 26 stycznia 2021 r.

Opis programu

Konkurs Europejski Zielony Ład ma charakter przekrojowy i obejmuje 10 obszarów, w tym:

 • klimat,
 • energia,
 • transport,
 • budownictwo,
 • rolnictwo,
 • różnorodność biologiczna.

Konkurs obejmuje następujące tematy:

Komisja oczekuje, że w wyniku realizacji projektów powstaną innowacyjne rozwiązania, które przyniosą konkretne rezultaty dla obywateli.

Wszystkie otwarte konkursy dostępne są na:

Zapraszamy także na spotkania brokerskie związane z tematyką Green Deal. Szczegóły znajdą Państwo na stronie KPK PB UE:

Zapraszamy także do zapoznania się z ciekawym artykułem dotyczącym uczestnictwa nauk humanistycznych w konkursie:

Termin składania wniosków

26.01.2021 23:59:00

Program

Horyzont 2020

Instytucja finansująca / Grantodawca

Komisja Europejska

Wysokość dofinansowania

Budżet konkursu wynosi ok 1 miliard EUR

Rodzaje kosztów kwalifikowanych

Kategorie budżetowe w programie Horyzont 2020 dzielą się na: 

 • Bezpośrednie koszty osobowe
 • Bezpośrednie koszty podwykonawstwa
 • Bezpośrednie koszty wsparcia finansowego dla stron trzecich, (jeśli opcja występuje – art. 15 umowy grantowej)
 • Inne koszty bezpośrednie
 • Koszty pośrednie (25%)
 • Specyficzne kategorie kosztów, (jeśli opcja występuje – art. 6.2 (F) umowy grantowej)

Data aktualizacji informacji

03.11.2020

Kontakt

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE:
Tel.: 81 744 50 61 w.118
Sylwia Nowak: s.nowak@ipan.lublin.pl 
Michał Marszałowicz: mmarszalowicz@ipan.lublin.pl

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE:
Magdalena Chomicka: magdalena.chomicka@kpk.gov.pl
Bogna Hryniszyn:bogna.hryniszyn@kpk.gov.pl

Centrum Współpracy Międzynarodowej:
tel. 81 537 54 58/54 98
e-mail: cwm@umcs.pl