A+
A-
Kolejnym otwartym konkursem Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych jest ERC Consolidator Grant. Grant pozwala dokonać konsolidacji pierwszego niezależnego zespołu lub programu badawczego. We wniosku trzeba więc wykazać, że proponowane badania pomogą w uzyskaniu pełnej samodzielności badawczej i umocnieniu pozycji lidera zespołu.

Opis programu

Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin nauki.

Za prawidłową realizację projektu odpowiedzialny jest „główny badacz” – lider stworzonego przez siebie zespołu badawczego. Zarówno lider, jak i członkowie zespołu pochodzić mogą z dowolnego kraju świata. Projekt wykonywany jest w wybranej przez głównego badacza instytucji goszczącej (może to być instytucja macierzysta), która jednak musi znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont Europa.

Instytucja goszcząca zobowiązuje się do zapewnienia projektowi wszelkiego wsparcia. Udział w projekcie innych instytucji wymaga specjalnego uzasadnienia. Projekt może trwać do 5 lat.

Budżet projektu może dochodzić do 2 mln euro (po spełnieniu pewnych warunków – do 3 mln euro; szczegóły w Programie pracy). 

Termin składania wniosków

20.04.2021 17:00:00

Program

Horyzont Europa

Instytucja finansująca / Grantodawca

Komisja Europejska

Dziedzina / Dyscyplina

Wszystkie dziedziny naukowe

Wysokość dofinansowania

Maksymalny budżet projektu

Rodzaje kosztów kwalifikowanych

Projekty ERC finansowane są w 100%, 25% kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem podwykonawstwa) stanowią koszty pośrednie. Koszty obejmują pełny czas trwania projektu.

Budżet jest podzielony na:
1. koszty personelu, podróży, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych,
2. publikacje (w tym wszelkie koszty związane z dostępem do Open Access),
3. inne dodatkowe koszty bezpośrednie,
4. wewnętrznie zafakturowane towary i usługi,
5. koszty wkładów rzeczowych niewykorzystanych w siedzibie beneficjenta,
oraz
6. wszelkie przewidywane koszty podwykonawstwa.

Podczas przygotowywania tabeli budżetu należy posługiwać się kwotami w EUR.

Data aktualizacji informacji

15.03.2021

Kontakt

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE:
Bogna Hryniszyn
kom: +48 500 207 843
Bogna.Hryniszyn@kpk.gov.pl

Magdalena Chomicka
kom:+48 728 516 884
Magdalena.Chomicka@kpk.gov.pl

Centrum Współpracy Międzynarodowej:
tel. 81 537 54 58/54 98
e-mail: cwm@umcs.pl