A+
A-
Uprzejmie informujemy, iż Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej rozpoczęła nabór aplikacji mobilności akademickich dla studentów (I, II, III stopnia) i pracowników naukowych w ramach Programu CEEPUS na rok 2021/2022.

Opis programu

Celem projektu jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego
studentów i nauczycieli akademickich. Umożliwia ono intensyfikację kontaktów między szkołami wyższymi
krajów będących stronami Porozumienia poprzez finansowanie mobilności akademickiej.

Obecnie sygnatariuszami Porozumienia są:
Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo –Uniwersytet w Prisztinie.

O stypendia zagraniczne w ramach CEEPUS aplikować mogą:
– studenci,  
– doktoranci,  
– pracownicy naukowi
– wymagane obywatelstwo kraju członkowskiego.

Aplikować można poprzez stronę https://www.ceepus.info/login/login.aspx#nbb

Źródło: nawa.gov.pl

Termin składania wniosków

15.06.2021 00:00:00

Instytucja finansująca / Grantodawca

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Dziedzina / Dyscyplina

Wszystkie dziedziny naukowe

Wysokość dofinansowania

Wysokość stypendiów jest proporcjonalna do kosztów utrzymania w danym kraju i jest wypłacane przez Uczelnię przyjmującą

Rodzaje kosztów kwalifikowanych

Wysokość stypendiów jest proporcjonalna do kosztów utrzymania w danym kraju i jest wypłacane przez Uczelnię przyjmującą (w Polsce to ok. 2000zł/mies. dla doktorantów i 3000zł/mies. dla naukowców). Aby sprawdzić wysokość stypendium w danym kraju należy wejść na stronę: www.ceepus.info i kliknąć w mapę kraju.

Koszty podróży:
– finansowane przez CEEPUS za pośrednictwem uczelni macierzystej,
– refundacja kosztów podróży następuje do rzeczywistej wysokości biletu najtańszym środkiem transportu (np.: PKP).
– istnieje możliwość zmiany środka transportu (samolot/własne auto), ale takie rozwiązanie wymaga pisemnego wniosku oraz indywidualnej zgody NAWA, uzyskanej przed zakupem biletu.

Adresaci konkursu / programu

Doktorant

Post-doc

Profesor

Student

Data aktualizacji informacji

26.05.2021

Kontakt

Centrum Współpracy Międzynarodowej:
tel. 81 537 54 58/54 98
e-mail: cwm@umcs.pl