A+
A-
Studenci i młodzi naukowcy z Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej (CEE/SEE) lub z Bawarii mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie szkoły letniej prowadzonej przez bawarskie i wschodnioeuropejskie instytucje szkolnictwa wyższego (z wyjątkiem kursów językowych).

Opis programu

Kraje CEE / SEE kwalifikujące się do programu:
Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Estonia, Węgry, Kosowo, Łotwa, Litwa, Mołdawia, Czarnogóra, Macedonia Północna, Polska, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowenia, Słowacja, Ukraina.

Program stypendialny jest otwarty dla wszystkich dyscyplin i pokrywa koszty kursu (łącznie z modułami dodatkowymi, wycieczkami, itp.) na uczelniach wyższych w Bawarii lub w Europie Środkowo-Wschodniej. Możliwa jest również dopłata do zakwaterowania (jeśli nie jest ono zawarte w cenie kursu).

Wnioski można składać na każdą szkołę letnią odbywającą się w roku 2021 (również ex-post). Zaproszenie jest otwarte dla studentów i naukowców na wczesnym etapie kariery, którzy rejestrują się indywidualnie na jeden z kursów i uczestniczą w nim jako osoby samodzielnie płacące.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym, do wyczerpania puli konkursowej.

Wszystkie dokumenty potrzebne do złożenia wniosku znajdują się tutaj:

Dziedzina / Dyscyplina

Wszystkie dziedziny naukowe

Rodzaje kosztów kwalifikowanych

Program stypendialny jest otwarty dla wszystkich dyscyplin i pokrywa koszty kursu (łącznie z modułami dodatkowymi, wycieczkami, itp.) na uczelniach wyższych w Bawarii lub w Europie Środkowo-Wschodniej. Możliwa jest również dopłata do zakwaterowania (jeśli nie jest ono zawarte w cenie kursu).

Adresaci konkursu / programu

Doktorant

Student

Data aktualizacji informacji

29.06.2021