A+
A-
3 lutego 2020 roku otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu AAL. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) wspierających osoby z demencją.

Opis programu

Konkurs ma na celu ma na celu wspieranie innowacyjnych, ponadnarodowych i multidyscyplinarnych projektów współpracy i charakteryzuje się następującymi cechami:

 1. The AAL Call 2020 is open to developing ICT-based solutions targeting any application area(s) within the AAL domain. The solutions need to be embedded in the strategies of the participating end-user organisations, service providers and business partners.
 2. The AAL Call 2020 allows for more flexibility regarding the scope, size and duration of the proposed projects (including small collaborative projects).

Tematem wiodącym konkursu jest: Healthy Ageing with the Support of Digital Solutions.

W konkursie udział biorą następujące państwa:

 • Austria
 • Belgia (Innoviris-Brussels & Flanders Innovation & Entrepreneurship Agency)
 • Kanada
 • Cypr
 • Węgry
 • Włochy (MoH, MIUR, Friuli Venezia Giulia Region)
 • Luxemburg (LuxInnovation, FNR)
 • Holandia
 • Norwegia
 • Polska (NCBR)
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Hiszpania (ISCIII)
 • Szwajcaria
 • Tajwan

Uprawnionymi wnioskodawcami w niniejszym zaproszeniu są jednostki naukowe, konsorcja naukowe, przedsiębiorcy.

W ramach zaproszenia do składania wniosków możliwe jest finansowanie dwóch rodzajów projektów:

1. REGULARNE PROJEKTY WSPÓŁPRACY
„Projekty współpracy” (realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej 3 organizacji z 3 różnych krajów (maksymalnie 10), w tym organizacji użytkownika końcowego i partnera biznesowego) są głównymi typami projektów w niniejszym zaproszeniu. Tego rodzaju projekty trwać mogą od 12 do 30 miesięcy, a maksymalne finansowanie wynosi 2 500 000 EUR.
TRL: 5-8.

Te projekty mają krótki czas wprowadzenia produktu na rynek (maksymalnie 2 lata po zakończeniu projektu) i powinien mieć jasno opisaną ścieżkę wdrożenia produktu na rynek. Testy i ich ocena będą
przeprowadzone w co najmniej dwóch krajach konsorcjum.

2. MAŁE PROJEKTY WSPÓŁPRACY (polskie zespoły nie są finansowane w tym rodzaju projektów):
„Małe projekty współpracy” trwać mogą od 6 do 9 miesięcy, kryteria kwalifikowalności nie ulegają zmianie, maksymalny budżet na współfinansowanie w wysokości 300 000 EUR, jednak procedury składania wniosków i sprawozdawczości są uproszczone.
TRL: nie jest wymagany.

Źródło: aal-europe.eu, kpk.gov.pl

Termin składania wniosków

24.08.2020 17:00:00

Instytucja finansująca / Grantodawca

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wysokość dofinansowania

Maksymalna całkowita wartość dofinansowania w "projektach współpracy" wynosi 2.500.000 €

Data aktualizacji informacji

22.07.2020

Kontakt

AAL Association
Tel.: +32 (0)2 219 92 25
E-mail: info@aal-europe.eu

Centrum Współpracy Międzynarodowej:
tel. 81 537 54 58/54 98
e-mail: cwm@umcs.pl