A+
A-

1.Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan, w tym cztery najważniejsze europejskie wyzwania:

2. Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka

Inwestycje w badania naukowe i innowacje związane z tym wyzwaniem społecznym umożliwią Europie zajęcie wiodącej pozycji na odpowiednich rynkach i odegrają rolę w osiągnięciu celów strategii „Europa 2020” oraz jej inicjatyw przewodnich „Unia innowacji” i „Europa efektywnie korzystająca z zasobów”.

3. Bezpieczna, czysta i efektywna energia wraz z 10 kluczowymi wyzwaniami:

4. Inteligentny, zielony i zintegrowany transport wraz z czterema kluczowymi celami:

5. Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

W ramach wyzwania wyznaczono sześć priorytetów:

6. Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa

Główne bloki dotyczą:

7. Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli

Cele szczegółowe: