A+
A-
Sieć JPI Urban Europe zapowiedziała nowy konkurs na międzynarodowe, interdyscyplinarne projekty badawcze odpowiadające na wyzwania współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych. Konkurs ENUTC Call 2021 zostanie ogłoszony w styczniu 2021 r. Przewidywany termin składania wniosków wstępnych (tzw. pre-proposals) to kwiecień 2021 r.

Opis programu

Proponowane tematy konkursowe:

  • Call topic 1: Urban circular economies
    This implies functional urban design in support of circular systems, the use of nature-based solutions – that is actions for societal challenges that are inspired by processes and functioning of nature – for resource circularity and business models supporting circularity in resource use and waste management and for  materials needed for smart city development.
  • Call topic 2: Community-based developments and urban innovation ecosystems
    This implies innovative neighbourhoods which enable social innovation and local entrepreneurs, inhabitant engagement and co-creation to support liveable, inclusive and attractive neighbourhoods.
  • Call topic 3: Robust and resilient urban infrastructure and built environment
    This implies an urban infrastructure and a built environment which can resist natural, environmental, social, economic and technological threats on smaller and larger scales based on efficient use of resources. It also implies a fair access to urban infrastructure and the built environment.

Źródło: jpi-urbaneurope.eu

Wniosek może złożyć konsorcjum składające się z co najmniej trzech wnioskodawców kwalifikujących się do finansowania
pochodzących z trzech różnych krajów
. W każdym konsorcjum musi znajdować się co najmniej jeden partner z administracji publicznej (władz miejskich).

Przewidywany czas trwania projektu to max. 36 miesięcy.

Zapowiedź konkursu ma charakter informacyjny. Szczegółowe warunki zostaną określone w treści oficjalnego ogłoszenia o konkursie.

Jednocześnie sieć zaprasza na spotkanie dotyczące tematów konkursowych, które odbędzie się 26 listopada.

Instytucja finansująca / Grantodawca

Narodowe Centrum Nauki

Dziedzina / Dyscyplina

Wszystkie dziedziny naukowe

Data aktualizacji informacji

01.12.2020

Kontakt

Narodowe Centrum Nauki: 
Dr Katarzyna Jarecka – Stępień, katarzyna.jarecka-stepien@ncn.gov.pl
Alicja Dyląg, alicja.dylag@ncn.gov.pl, tel. +48 532 086 494

Centrum Współpracy Międzynarodowej:
tel. 81 537 54 58/54 98
e-mail: cwm@umcs.pl