A+
A-
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Fulbright STEM Impact Award. Jest to to program dla aktywnych badaczek i badaczy reprezentujących obszary STEM, zatrudnionych w polskich instytucjach akademickich i naukowych. Stypendium pozwala na realizację krótkoterminowego projektu badawczego, dydaktycznego lub badawczo-dydaktycznego oraz na poszerzenie wiedzy z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w USA.

Opis programu

Stypendia przyznawane są w obszarach STEM (ang. science, technology, engineering, mathematics), z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Akceptowane są wyłącznie projekty z dyscyplin wchodzących w zakres dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych oraz dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych wedle klasyfikacji wprowadzonej z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.

Priorytetowo traktowane są następujące dyscypliny: astronomia, informatyka, matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne oraz nauki fizyczne.

Cel programu jest dwojaki. Podczas pobytu w instytucji goszczącej:

 • Stypendysta dzieli się własną wiedzą w danym obszarze STEM (np. prowadzi wykłady/seminaria/warsztaty, przygotowuje programy nauczania/materiały szkoleniowe) i/lub prowadzi własne badania naukowe z zakresu STEM (indywidualnie bądź w ramach zespołu/bieżącego projektu w instytucji goszczącej)

oraz

 • Stypendysta poszerza swoją wiedzę z zakresu struktury organizacyjnej i systemu finansowego amerykańskich instytucji naukowych, komercjalizacji nauki oraz skutecznego pisania wniosków grantowych.

Instytucją goszczącą może być akredytowana uczelnia, instytut badawczy non-profit lub inna zatwierdzona niekomercyjna instytucja w USA. Stypendium może być realizowane w jednej instytucji goszczącej.

Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2021-22 trwa do 28 maja 2021 r. do godz. 23:59 czasu polskiego. Liczba planowanych stypendiów: 10.

DŁUGOŚĆ STYPENDIUM

Stypendia oferowane są na okres od 2 do 6 tygodni. Preferowane są projekty trwające dłużej niż 2 tygodnie.

Kandydaci do stypendium mogą ubiegać się o nagrodę typu flex (projekt podzielony na etapy realizowane w różnych terminach) pod warunkiem, że całkowity czas realizacji stypendium nie przekroczy 6 tygodni oraz przedstawione zostanie silne uzasadnienie wraz z planem pracy na kolejne wizyty. W ramach nagrody typu flex Komisja pokrywa koszty 1 podróży do i z USA.

Termin składania wniosków

28.05.2021 23:59:00

Terminarz

Do 28 maja 2021

 • Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2021-22.
 • Akceptujemy wnioski złożone do godziny 23:59 czasu polskiego ostatniego dnia naboru.

Do 11 czerwca 2021

 • Ocena formalna wniosków.
 • Wynik oceny formalnej kandydat otrzymuje drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail.

Do końca sierpnia 2021

 • Ocena merytoryczna wniosków.
 • Wynik oceny merytorycznej kandydat otrzymuje drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail.

Wrzesień 2021

 • Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy otrzymali najwyższą średnią w wyniku oceny merytorycznej.

Wrzesień – grudzień 2021

 • Zatwierdzenie listy osób nominowanych do stypendium przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.
 • Po zatwierdzeniu listy osób nominowanych do stypendium przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, kandydaci uczestniczący w rozmowach kwalifikacyjnych są informowani o wyniku tego etapu drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail.
 • Opublikowanie wyników naboru na stronie internetowej Komisji Fulbrighta.
 • Zatwierdzenie listy osób nominowanych do stypendium przez Fulbright Foreign Scholarship Board w USA.

Styczeń – luty 2022

 • Formalności związane z przygotowaniem do pobytu w wybranych przez stypendystów instytucjach w USA.

Połowa lutego 2022 lub później

 • Rozpoczęcie stypendium. Stypendium może rozpocząć się najwcześniej w połowie lutego 2022 r., a zakończyć najpóźniej 30 września 2022 r.

Kwiecień/maj 2022

 • Spotkanie informacyjne dla stypendystów Fulbrighta przed ich wyjazdem do USA. Wydarzenie odbędzie się online lub stacjonarnie w Warszawie (w zależności od sytuacji epidemicznej). Zapraszani na nie są stypendyści, których grant będzie realizowany po terminie spotkania informacyjnego.

Wrzesień 2022

 • Ceremonia wręczenia dyplomów i przyjęcia do grona absolwentów Programu Fulbrighta w Warszawie.

Instytucja finansująca / Grantodawca

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Wysokość dofinansowania

Wysokość stypendium uzależnione jest od instytucji goszczącej

Rodzaje kosztów kwalifikowanych

Stypendium w pierwszej kolejności przeznaczone jest na pokrycie kosztów utrzymania stypendysty. Wysokość stypendium zależy od lokalizacji instytucji goszczącej stypendysty. Szacunkowe koszty życia w poszczególnych regionach USA są opracowywane we współpracy z Institute of International Education (IIE).

Data aktualizacji informacji

23.04.2021

Kontakt

Program Fulbrighta:
JUSTYNA KOZYRA-BOBER
Manager Programów Fulbrighta i Centrum EducationUSA
justyna.kozyra-bober@fulbright.edu.pl
882-013-015

Centrum Współpracy Międzynarodowej:
tel. 81 537 54 58/54 98
e-mail: cwm@umcs.pl