A+
A-
Uniwersytet w Maceracie (Włochy) uruchomił właśnie nabór wniosków o stypendium Marii Skłodowskiej-Curie: Postdoctoral Fellowship w ramach programu Horyzont Europa, którego celem jest promowanie doskonałych badań poza granicami kraju. Uniwersytet zaprasza naukowców chętnych do złożenia wspólnego wniosku w konkursie, oferując wsparcie merytoryczne oraz administracyjne.

Opis programu

Uniwersytet w Maceracie przyzna zaprasza utalentowanych naukowców, którzy chcą ubiegać się o udział w europejskim konkursie MSCA Postdoctoral Fellowships w ramach projektu badawczego z udziałem Uniwersytetu w Maceracie jako instytucji goszczącej lub instytucji goszczącej, do której powróci naukowiec.

Wniosek mogą złożyć naukowcy, którzy:

  • ukończyli studia doktoranckie lub ukończą je w dniu upływu terminu składania wniosków w ramach zaproszenia UE (orientacyjna data: 15 września 2021 r.)
  • w dniu, w którym przypada termin składania wniosków do UE, mają nie więcej niż 8 lat równoważnego doświadczenia w pracy badawczej w pełnym wymiarze godzin
  • nie mieszkali ani nie prowadzili głównej działalności (praca, studia itp.) we Włoszech przez ponad 12 miesięcy w ciągu 3 lat bezpośrednio poprzedzających termin składania wniosków.

Wszystkie dziedziny badań naukowych mogą kwalifikować się do finansowania. Należy jednak pamiętać, że Uniwersytet w Maceracie koncentruje się wyłącznie na dyscyplinach SSH.

Termin ważności niniejszego ogłoszenia: 14 maja 2021 r.

Uniwersytet w Maceracie: jeden z najstarszych włoskich uniwersytetów włoskich, UniMc jest silnie zaangażowany w innowacje zarówno w nauczaniu, jak i badaniach: koncentracja na naukach humanistycznych i społecznych jest główną siłą UniMc, a “innowacje poprzez nauki humanistyczne” to jego motto. Osoby zainteresowane prawem, naukami politycznymi i stosunkami międzynarodowymi, ekonomią i biznesem, edukacją, turystyką i dziedzictwem kulturowym, komunikacją, językami, filozofią i historią znajdą na UniMc idealne miejsce!

Termin składania wniosków

14.05.2021 23:59:00

Dziedzina / Dyscyplina

Wszystkie dziedziny naukowe

Adresaci konkursu / programu

Post-doc

Data aktualizacji informacji

23.04.2021

Kontakt

Centrum Współpracy Międzynarodowej:
tel. 81 537 54 58/54 98
e-mail: cwm@umcs.pl