A+
A-
Informujemy, że konsorcjum QuantERA II koordynowane przez Narodowe Centrum Nauki pozyskało grant w wysokości 15 mln EUR z Programu Ramowego UE Horyzont 2020. W związku z tym w marcu 2021 ogłoszony został konkurs w obszarze technologii kwantowych.

Opis programu

Konkurs dotyczy będzie następujących obszarów tematycznych:

 • Quantum Phenomena and Resources
 • Applied Quantum Science

Zakres tematyczny wniosków powinien obejmować jeden lub więcej z następujących obszarów:

 • Quantum communication
 • Quantum simulation
 • Quantum computation
 • Quantum information sciences
 • Quantum metrology sensing and imaging

Do konkursu będą mogły przystępować konsorcja złożone z co najmniej trzech grup badawczych pochodzących z przynajmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie QuantERA Call 2021.

Kraje biorące udział w konkursie:

   
Austria (FWF, FFG)Irlandia (SFI)Rumunia (UEFISCDI)
Belgia (F.R.S.-FNRS, FWO)Izrael (Innovation Auth)Słowacja (SAS)
Bułgaria (BNSF)Litwa (RCL)Słowenia (MIZS)
Chorwacja (HRZZ)Luksemburg (FNRS)Szwajcaria (SNSF)
Czechy (MEYS, TA CR)Łotwa (VIAA)Szwecja (VR)
Dania (IFD)Malta (MFIN)Turcja (TUBITAK)
Estonia (ETAg)Niemcy (DFG, BMBF/VDI-TZ)Węgry (NKFIH)
Finlandia (AKA)Norwegia (RCN)Włochy (CNR, MUR, INFN)
Francja (ANR)Polska (NCBR, NCN) 
Hiszpania (AEI)Portugalia (FCT) 

Czas trwania projektu wynosi 24 lub 36 miesięcy.

Więcej informacji:

Termin składania wniosków

13.05.2021 00:00:00

Terminarz

Orientacyjny harmonogram konkursu: 

 • Oficjalne ogłoszenie konkursu oraz uruchomienie internetowego systemu składania wniosków: marzec 2021
 • Termin składania wniosków skróconych: 13 maja 2021 r.
 • Informacja o wnioskach zakwalifikowanych do II etapu konkursu: lipiec 2021 r.
 • Termin składania wniosków pełnych: 15 września 2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: grudzień 2021 r.
 • Rozpoczęcie finansowania projektów: początek 2022 r.

 

Instytucja finansująca / Grantodawca

Narodowe Centrum Nauki

Rodzaje kosztów kwalifikowanych

Data aktualizacji informacji

19.03.2021

Kontakt

Sekretariat konkursu QuantERA
Agence Nationale de la Recherche, Francja
Sergueï Fedortchenko, Ph.D.
Serguei.Fedortchenko@anr.fr

Biuro Koordynatora Programu QuantERA
Narodowe Centrum Nauki, Polska
quantera@ncn.gov.pl

Centrum Współpracy Międzynarodowej:
tel. 81 537 54 58/54 98
e-mail: cwm@umcs.pl