A+
A-
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą Fundacji Fulbrighta na granty naukowe. Tegoroczny nabór wniosków otwarty zostanie 15 września, a termin składania aplikacji upływa 1 grudnia 2020 r.

Opis programu

Stypendium to przyznawane jest europejskim naukowcom na okres od 3 do 9 miesięcy na prowadzenie zajęć bądź badań w każdej dziedzinie naukowej w akredytowanych amerykańskich uczelniach czy NGO’sach.

Wnioskodawcy muszą przedstawić list afiliacyjny instytucji goszczącej i muszą wykazać w oświadczeniu projektu, że proponowane przez nich badania są istotne dla stosunków USA-UE (polityka, wzajemne relacje) i/lub Unii Europejskiej czy Europy.

Wymagania względem kandydatów:

 • obywatelstwo w państwie członkowskim UE;
 • biegłość w języku angielskim
 • co najmniej stopień naukowy doktora (doktora) lub inny stopień naukowy i co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie naukowe / zawodowe trwające ponad 3 miesiące w co najmniej dwóch państwach członkowskich UE
 • wybitne osiągnięcia akademickie/naukowe.

Ważne!

Czynniki, które mogą sprawić, że wnioskodawca nie kwalifikuje się do programu Fulbrighta Schumana to: obecne zatrudnienie / staż w Komisji Europejskiej, silne powiązania zawodowe z instytucjami europejskimi, obecne lub poprzednie miejsce zamieszkania w Stanach Zjednoczonych oraz brak doświadczenia poza krajem pochodzenia. Żaden kandydat nie może otrzymać finansowania Fulbrighta Schumana w połączeniu z innym finansowaniem KE (np. Marie Curie) na to samo działanie.

Czynniki, które mogą sprawić, że wnioskodawca nie kwalifikuje się do programu Fulbrighta to: obecne zatrudnienie / staż w Komisji Europejskiej, silne powiązania zawodowe z instytucjami europejskimi, obecne lub poprzednie miejsce zamieszkania w Stanach Zjednoczonych oraz brak doświadczenia poza krajem pochodzenia.
Żaden kandydat nie może otrzymać finansowania Fulbrighta Schumana w połączeniu z innym funduszem UE (np. MSCA) na to samo działanie.

Wymagane dokumenty oraz szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie:

Termin składania wniosków

01.12.2020 00:00:00

Terminarz

 • Otwarcie naboru w programie: 15 września 2020
 • Termin składania wniosków: 1 grudnia 2020
 • Zaproszenie wybranych kandydatów na rozmowę za pośrednictwem komunikatora Skype: koniec stycznia 2021
 • Ogłoszenie wyników: koniec lutego 2021
 • Oficjalne potwierdzenie wyników: koniec marca 2021
 • Rozpoczęcie procedur wizowych oraz pozostałych formalności: kwiecień 2021

Dziedzina / Dyscyplina

Wszystkie dziedziny naukowe

Wysokość dofinansowania

Stypendium w kwocie 3000 EUR oraz dodatek mobilnościowy w kwocie 2000 EUR

Rodzaje kosztów kwalifikowanych

Komisja Fulbrighta zapewnia stypendium (w tym koszty podróży) i inne świadczenia, które można wykorzystać na pokrycie czesnego, niektórych opłat i innych kosztów utrzymania.

Data aktualizacji informacji

13.11.2020

Kontakt

Fulbright Commission:
tel: +32 (0)2 519 57 72
e-mail: info(at)fulbright.be

Centrum Współpracy Międzynarodowej:
tel. 81 537 54 58/54 98
e-mail: cwm@umcs.pl