A+
A-

Program Ramowy HORYZONT 2020 jest programem Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji, stworzony na lata 2014-2020. Jego struktura została oparta na trzech głównych priorytetach: